Är cybersäkerhet verkligen en ledningsfråga?

Ja, cybersäkerhet är en avgörande fråga för företagets styrelse och ledning av flera skäl eftersom informations- och IT Säkerhet är områden som påverkar olika aspekter av företagets verksamhet och övergripande välbefinnande.

 

Nedan följer några exempel på anledningar som beskriver varför cybersäkerhet måste bli en ledningsfråga i större utsträckning än vad den i allmänhet är idag.

 

1.      Skydd av företagets tillgångar

Företagets styrelse och ledning är ansvarig för att skydda företagets tillgångar, och i den digitala eran är data en av de mest värdefulla tillgångarna. Cybersäkerhet hjälper till att förhindra obehörig åtkomst, dataläckage och andra hot mot företagets informationstillgångar.

 

2.      Minimera risken för ekonomiska förluster

Cyberattacker kan leda till betydande ekonomiska förluster, inklusive kostnader för att återställa system, betala lösen vid utpressningsattacker och förlorade intäkter på grund av avbrott i verksamheten. En stark cybersäkerhetsstrategi hjälper till att minimera dessa risker.

 

3.      Skydd mot Ransomware

Ransomware- eller utpressningsattacker, där angripare oftast först stjäl och sedan krypterar företagsdata och kräver lösen, är en allvarlig och växande hotbild. Grundläggande cybersäkerhetsåtgärder enligt Best Practice såsom exempelvis CIS Controls v8, inklusive bl.a. regelbunden säkerhetskopiering och löpande återläsningstester samt stark autentisering, kan minska påverkan av sådana attacker.

 

4.      Efterlevnad av lagkrav och föreskrifter

Många branscher har strikta lagar och regelverk som reglerar hur företag hanterar och skyddar känslig information, förutom GDPR som gäller för alla företag som hanterar personuppgifter. Företagets styrelse och ledning är ansvarig för att säkerställa att företaget efterlever aktuella lagar och föreskrifter för att undvika böter och juridiska konsekvenser.

 

5.      Säkerställa kontinuitet i verksamheten

En allvarlig cyberattack kan störa verksamheten och leda till produktionsstopp, förlorade intäkter och skada varumärket. Företagets styrelse och ledning måste säkerställa att det finns planer och resurser för att hantera och återhämta sig från sådana händelser.

 

6.      Hantera risk mot företagets rykte

En framgångsrik organisation bygger sitt varumärke och rykte. En allvarlig cybersäkerhetsincident kan snabbt skada företagets rykte och förtroende hos kunder och intressenter.

 

7.      Cybersäkerhetskultur

Företagets styrelse och ledning har en roll i att främja en stark cybersäkerhetskultur inom organisationen. Det innefattar att stödja utbildning, insatser för ökad medvetenhet och implementering av cybersäkerhetsåtgärder enligt Best Practice för att minska risken för interna säkerhetsincidenter.

 

8.      Förstå Tekniska Investeringar

Företagets styrelse och ledning måste ha en övergripande förståelse för de tekniska investeringarna som krävs för att säkerställa en effektiv cybersäkerhetsstrategi. De behöver vara medvetna om och stödja nödvändiga budgetmedel för att implementera och underhålla cybersäkerhetsåtgärder.

 

”-Cybersäkerhet är en strategisk och affärskritisk fråga för företagets styrelse och ledning, deras engagemang och stöd är avgörande för att säkerställa en stark och effektiv cybersäkerhetsstrategi för hela organisationen.”

 

2BSEC Professional Services hjälper företag genom leverans av managerade säkerhetslösningar, paketerade i abonnemang, som är anpassade för alla typer av företag, allt från enmansföretaget via mikroföretaget med 5-10 anställda till större företag med 250+ anställda.

2BSEC Säkerhetsövervakning övervakar och hanterar ert skydd 7/24/365 och vidtar förebyggande åtgärder samt hanterar incidenter innan de får katastrofala konsekvenser.

Allt detta för en fast månadskostnad utan långa bindningstider.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig att säkerställa ditt företag.