Är ni i behov av akut assistans?

Ta direkt kontakt med 2BSEC CTDC, Cyber Threat Detection Center

Kontaktvägar 2BSEC CTDC

CTDC Video Mobil

0841054881CTDC Video

Ta det lugnt vi hjälper er!

Har ni en dator som ni tror har blivit infekterad med skadlig kod?

  1. Kontakta omedelbart 2BSEC CTDC
  2. Koppla bort datorn från nätverket
  3. Starta inte om datorn
  4. Starta inte om datorn

2B:Medarbetare

Genom vår tjänst ingår ni i 2BSEC Managed Security Awareness Program med kontinuerlig utbildning av alla medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Klicka här för mer information.

2B:Klient

Innehåller säkerhetsfunktioner i flera lager för att säkerställa Windows, macOS, iOS och Android klienter. Klicka här för mer information.

2B:Server

Innehåller allt som behövs för att skydda era Windows- och Linux-servrar oavsett om de är i molnet, lokala, virtuella eller i blandade miljöer. Klicka här för mer information.

2B:Nätverk

Innehåller allt som behövs för att säkerställa era trådlös och/eller trådbundna nätverk, On-prem eller i molnet. Klicka här för mer information.

2B:Moln

Innehåller säkerhetsfunktioner för att säkerställa molntjänster med stöd för bl.a. AWS, Azure, Google och Oracle. Klicka här för mer information.

2B:Omvärldsbevakning

Vad ska vi skydda oss mot? För att kunna skydda sig är det viktigt att vet vad man ska skydda sig mot. Vi analyserar hotbilden mot dig och ditt företag så att förebyggande åtgärder kan vidtas i tid. Klicka här för mer information.

2B:Test & Analys

2B:Test & Analys är utformad för att hjälpa er att identifiera, klassificera och hantera säkerhetsrisker i er IT-miljö. Klicka här för mer information.

2B:Fillagring – Storegate Solo

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC användare i både det lilla och stora företaget säker lagring i Sverige. I tjänsten finns funktioner för; synkronisering, säker fildelning, molnlagring med mera. Klicka här för mer information.

2B:Fillagring – Storegate Multi

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC en tjänst som innehåller allt som behövs för att dela, samarbeta och säkra filer i ett svenskt moln. Klicka här för mer information.

2B:Fillagring och delning – Storegate BankID

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC en säker webbtjänst för att lagra och dela känslig information. För styrelsen, ekonomisk information, patientuppgifter etc. Klicka här för mer information.

2B:Fillagring och delning – Storegate Projekt

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC möjlighet att arbeta direkt i molnet via utforskaren. Kom åt och dela gemensamma filer i teamet och projektet. Klicka här för mer information.

2B:Backup – Storegate Klient

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC en säker backuplösning med lagring i Sverige som ser till att det alltid finns en uppdaterad säkerhetskopia att återskapa ifrån om det skulle bli nödvändigt. Det här en bra, enkel och billig försäkring mot att behöva betala lösensumma vid en Ransomware attack. Klicka här för mer information.

2B:Backup – Storegate Server

I samarbete med Storegate erbjuder 2BSEC en säker backuplösning för Windows-servrar med lagring i Sverige som ser till att det alltid finns en uppdaterad säkerhetskopia att återskapa ifrån om det skulle bli nödvändigt. Det här en bra, enkel och billig försäkring mot att behöva betala lösensumma vid en Ransomware attack. Klicka här för mer information.

2B:Identitet

Genom att utfärda och hantera säkra identiteter för medarbetare i form av fysiska eller virtuella smarta kort kan de komma in i byggnader få åtkomst till system och digitala källor, signera dokument digitalt, kryptera e-post med mera.. Klicka här för mer information.