Är ni i behov av akut assistans?

Ta direkt kontakt med 2BSEC CTDC, Cyber Threat Detection Center

Kontaktvägar 2BSEC CTDC

CTDC Video Mobil

0841054881CTDC Video

Ta det lugnt vi hjälper er!

Har ni en dator som ni tror har blivit infekterad med skadlig kod?

  1. Kontakta omedelbart 2BSEC CTDC
  2. Koppla bort datorn från nätverket
  3. Starta inte om datorn
  4. Starta inte om datorn

24/7 Cloud Threat Detection and Response

  • Stödjer molntjänster från bl.a. AWS, Azure, Google och Oracle
  • Säkerställer cloud workloads, data, appar, och åtkomst från de senaste avancerade hoten och sårbarheterna
  • Tjänsten säkerställer molnbaserad teknik med integrerade tjänster för identifiering och respons av hanterade hot för att tillhandahålla 24/7-skydd, övervakning och respons. Det är viktigt att kunna agera snabbt för vara säkra i molnet

Cloud Edge Firewall

Skyddar miljöer från nätverkshot, upprätthåller webbprogramtillgänglighet och utökar ditt säkra nätverk med flexibel SD-WAN, Zero Trust Network Access, and VPN uppkoppling

SaaS Email Security

Stoppar nätfiske, attacker mot företags-e-post och Ransomware med avancerat skydd, förebyggande av dataförlust och kryptering för SaaS-e-posttjänster

Cloud Security Posture Management

Övervakar infrastruktur och integrerar med CI/CD-pipelines för att proaktivt minska affärsrisken från ej sanktionerad aktivitet, sårbarheter, felkonfigurationer och osäkra identiteter

Cloud Workload Protection

Stoppar Ransomware och avancerade hot med prisbelönt skydd för molnserverinstanser som bl.a. innehåller XDR- och hantering av säkerhet i molnet

Serverless Protection

Underhåller serverlös infrastruktur och skyddar delade lagringstillgångar från skadligt innehåll genom att integrera med globala API:er för hotinformati