Är ni i behov av akut assistans?

Ta direkt kontakt med 2BSEC CTDC, Cyber Threat Detection Center

Kontaktvägar 2BSEC CTDC

CTDC Video Mobil

0841054881CTDC Video

Ta det lugnt vi hjälper er!

Har ni en dator som ni tror har blivit infekterad med skadlig kod?

 1. Kontakta omedelbart 2BSEC CTDC
 2. Koppla bort datorn från nätverket
 3. Starta inte om datorn
 4. Starta inte om datorn

Alla KRAV och kontroller enligt ISO 27001

– Innehåll i enlighet med alla (26) krav i ledningssystemet
– Innehåll i enlighet med alla kontroller i bilaga A (114)
– Instruktioner och exempelimplementeringar
– Mallar för att lägga till anpassade krav och kontroller (t.ex. från andra standarder)

En fullständig riskbedömning

– (±35) IT-relaterade risker, redo för skattning och hantering
– Alla risker är hyperlänkade till de relevanta kontrollerna i bilaga A
– Mall för att lägga till egna risker
– Automatiskt genererad riskbehandlingsplan

Alla dokument, policyer och procedurer

– Styrkande handlingar (SWOT-analys, intressentanalys, omfattningsbeskrivning, roller och funktioner, mål, medvetenhetspresentation)
– Policy och riktlinjer (±20)
– Förfaranden (±15)
– Mallar för att lägga till egna principer och procedurer
– Automatiskt genererat uttalande om applicerbarhet

Alla nödvändiga registrer

– Tillgångshantering (arbetsstationer, telefoner, system och (moln)tjänster)
– Leverantörer
– GDPR-behandlingsregister
– Rättsliga och avtalsmässiga krav
– Ändringar
– Incidenter och avvikelser

Fullständigt PDCA-stöd

– Integrerad övervakning av alla krav och kontroller
– Automatiskt genererad övervakningsplan
– Internrevisionsprogram
– Exempel på intern revisionsrapport
– Exempel för hanteringsgranskning

Pris

Instant 27001 säljs som en engångslicens för en organisation. Det finns inga dolda kostnader, underhållsavgifter eller återkommande avgifter/kostnader. När ni har köpt innehållet så är det ert för alltid.

Instant 27001 Startup

 • En organisation/ett företag
 • Ej koncern
 • Max 25 anställda

Pris: € 1 995 Exklusive moms

Instant 27001 Scaleup

 • Mindre koncern
 • Max 2 dotterbolag (in scope)
 • Max 200 anställda (in scope)

Pris: € 2 995 Exklusive moms

Instant 27001 Enterprise

 • Stor koncern
 • Fritt antal dotterbolag
 • Fritt antal anställda

Pris: € 3 995 Exklusive moms